بیوگرافی

تصویر نویسنده

غزال مصطفوی

غزال مصطفوي متولد سال 1360 ، نویسنده ی ایرانی می باشد.