بیوگرافی

تصویر نویسنده

دانا بارباهیگرا

دونا باربا هیگورا نویسنده آمریکایی کتاب کودکان است. اولین رمان او، لوپ وونگ نمی رقصد، کتاب افتخاری جایزه پورا بلپره و برنده PNBA در سال 2021 بود. رمان دیستوپیایی درجه متوسط او، آخرین کونتیستا، مدال نیوبری و مدال پورا بلپره را در سال 2022 دریافت کرد.
هیگورا در مرکز کالیفرنیا بزرگ شد و اکنون با خانواده، سه سگ و دو قورباغه در واشنگتن زندگی می کند.
هیگورا خارج از نویسندگی در بخش مراقبت های بهداشتی نیز کار می کند.
هیگورا یک نژاد مختلط است.